• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
主题 : S3C44B0引导注释——作参考用! 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 风云使者
UID: 133554
精华: 0
发帖: 2702
金钱: 13510 两
威望: 2702 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5404 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-09-30
10楼  发表于: 2017-07-08 01:35
女人无所谓正派,正派是因为受到的引诱不够;男人无所谓忠诚,忠诚是因为背叛的筹码太低……
还是市郊好
级别: 风云使者
UID: 9845
精华: 0
发帖: 2737
金钱: 85200 两
威望: 17040 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5474 分
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2018-07-15
11楼  发表于: 2017-07-08 08:04
不要等到人人都说你丑时才发现自己真的丑。
级别: 风云使者
UID: 43453
精华: 0
发帖: 2712
金钱: 84640 两
威望: 16928 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5424 分
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2017-09-24
12楼  发表于: 2017-07-08 09:38
我们虔诚的祈祷:年终的奖金只多不少;领导动情的承诺:新年的工作只少不多。
级别: 风云使者
UID: 39598
精华: 0
发帖: 2713
金钱: 84685 两
威望: 16937 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5426 分
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2017-07-08
13楼  发表于: 2017-07-08 14:59
不错!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go