主题 : 通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核2.6/3.0 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 新手上路
UID: 3552
精华: 0
发帖: 7
金钱: 35 两
威望: 7 点
贡献值: 0 点
综合积分: 14 分
注册时间: 2009-01-17
最后登录: 2014-05-22
30楼  发表于: 2012-12-28 18:46

 LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核2.6/3.0

快快快卡卡卡卡
级别: 新手上路
UID: 82822
精华: 0
发帖: 9
金钱: 45 两
威望: 9 点
贡献值: 0 点
综合积分: 18 分
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2017-09-13
31楼  发表于: 2012-12-29 10:30

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

学习学习
级别: 侠客
UID: 264
精华: 0
发帖: 67
金钱: 340 两
威望: 67 点
贡献值: 0 点
综合积分: 134 分
注册时间: 2008-03-11
最后登录: 2017-09-13
32楼  发表于: 2013-01-01 09:37

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

很强大!!!
级别: 新手上路
UID: 29531
精华: 0
发帖: 11
金钱: 55 两
威望: 11 点
贡献值: 0 点
综合积分: 22 分
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2013-01-11
33楼  发表于: 2013-01-02 13:13

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPI

很好呀
级别: 侠客
UID: 13362
精华: 0
发帖: 87
金钱: 440 两
威望: 88 点
贡献值: 0 点
综合积分: 174 分
注册时间: 2010-01-23
最后登录: 2016-10-13
34楼  发表于: 2013-01-02 14:10

 回 楼主(benjaminwan) 的帖子

期待
级别: 侠客
UID: 26926
精华: 0
发帖: 99
金钱: 470 两
威望: 100 点
贡献值: 0 点
综合积分: 198 分
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2017-09-15
35楼  发表于: 2013-01-04 22:58

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

支持一下
级别: 侠客
UID: 80305
精华: 0
发帖: 92
金钱: 460 两
威望: 92 点
贡献值: 0 点
综合积分: 184 分
注册时间: 2012-10-22
最后登录: 2017-09-13
36楼  发表于: 2013-01-06 10:48

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

很棒呀,下下看看
级别: 侠客
UID: 2991
精华: 0
发帖: 108
金钱: 620 两
威望: 212 点
贡献值: 0 点
综合积分: 216 分
注册时间: 2008-12-20
最后登录: 2015-08-26
37楼  发表于: 2013-01-06 18:44

 感激不盡

感激不盡
级别: 新手上路
UID: 3496
精华: 0
发帖: 27
金钱: 150 两
威望: 39 点
贡献值: 0 点
综合积分: 54 分
注册时间: 2009-01-14
最后登录: 2013-10-12
38楼  发表于: 2013-01-08 10:53

 回 楼主(benjaminwan) 的帖子

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
级别: 新手上路
UID: 80249
精华: 0
发帖: 3
金钱: 15 两
威望: 3 点
贡献值: 0 点
综合积分: 6 分
注册时间: 2012-10-22
最后登录: 2013-04-22
39楼  发表于: 2013-01-09 15:54

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni)

走你, 顶起!!!!