主题 : 通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核2.6/3.0 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 侠客
UID: 11984
精华: 0
发帖: 126
金钱: 630 两
威望: 126 点
贡献值: 0 点
综合积分: 252 分
注册时间: 2009-12-26
最后登录: 2015-02-21
40楼  发表于: 2013-01-11 15:05

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

很强大!!!
lalal
级别: 侠客
UID: 49352
精华: 0
发帖: 77
金钱: 385 两
威望: 77 点
贡献值: 0 点
综合积分: 154 分
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2015-08-05
41楼  发表于: 2013-01-11 21:31

 回 1楼(benjaminwan) 的帖子

lalal
级别: 侠客
UID: 49352
精华: 0
发帖: 77
金钱: 385 两
威望: 77 点
贡献值: 0 点
综合积分: 154 分
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2015-08-05
42楼  发表于: 2013-01-11 21:33

 回 楼主(benjaminwan) 的帖子

级别: 新手上路
UID: 85968
精华: 0
发帖: 4
金钱: 20 两
威望: 4 点
贡献值: 0 点
综合积分: 8 分
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2017-09-13
43楼  发表于: 2013-01-12 10:26

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

Thanks very much
级别: 新手上路
UID: 85952
精华: 0
发帖: 2
金钱: 10 两
威望: 2 点
贡献值: 0 点
综合积分: 4 分
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2013-01-15
44楼  发表于: 2013-01-13 11:25

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

bucuo
级别: 新手上路
UID: 85744
精华: 0
发帖: 18
金钱: 90 两
威望: 18 点
贡献值: 0 点
综合积分: 36 分
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2014-06-19
45楼  发表于: 2013-01-15 08:57

 回 楼主(benjaminwan) 的帖子

谢谢楼主,真好有用!!!
级别: 侠客
UID: 46496
精华: 0
发帖: 62
金钱: 310 两
威望: 62 点
贡献值: 0 点
综合积分: 124 分
注册时间: 2011-05-13
最后登录: 2016-09-12
46楼  发表于: 2013-01-17 10:21

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

谢谢呀!下来看看是什么
级别: 侠客
UID: 82248
精华: 0
发帖: 52
金钱: 265 两
威望: 53 点
贡献值: 0 点
综合积分: 104 分
注册时间: 2012-11-20
最后登录: 2014-10-07
47楼  发表于: 2013-01-17 12:07

 Re:通用GPIO驱动和apk(含jni),支持所有GPIO,支持LED控制,支持友善6410/210开发板,支持安卓2.3/4.0,内核 ..

thanks guy
级别: 新手上路
UID: 84127
精华: 0
发帖: 23
金钱: 115 两
威望: 23 点
贡献值: 0 点
综合积分: 46 分
注册时间: 2012-12-17
最后登录: 2017-09-13
48楼  发表于: 2013-01-20 17:28

 Re:

支持!!!!!
级别: 新手上路
UID: 60093
精华: 0
发帖: 21
金钱: 105 两
威望: 21 点
贡献值: 0 点
综合积分: 42 分
注册时间: 2011-12-05
最后登录: 2015-02-28
49楼  发表于: 2013-01-21 14:30

 回 楼主(benjaminwan) 的帖子

很好很强大 ,下来看看