• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
主题 : Nand layout for 1GB SLC, 2GB/4GB MLC nand 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
还是市郊好
级别: 风云使者
UID: 9845
精华: 0
发帖: 2737
金钱: 85200 两
威望: 17040 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5474 分
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2018-07-15
10楼  发表于: 2017-07-07 11:11
每天早上起床都要看一遍《福布斯》富翁排行榜,如果上面没有我的名字,我就去上班「“
级别: 风云使者
UID: 133553
精华: 0
发帖: 2691
金钱: 13455 两
威望: 2691 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5382 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-07-08
11楼  发表于: 2017-07-07 14:21
不错!
级别: 风云使者
UID: 39598
精华: 0
发帖: 2713
金钱: 84685 两
威望: 16937 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5426 分
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2017-07-08
12楼  发表于: 2017-07-07 18:41
鉴定完毕.!
级别: 风云使者
UID: 133553
精华: 0
发帖: 2691
金钱: 13455 两
威望: 2691 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5382 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-07-08
13楼  发表于: 2017-07-07 23:30
错过一个人最可怕的方式就是:坐在她的身旁,你却知道永远都不会拥有她。
级别: 风云使者
UID: 133554
精华: 0
发帖: 2702
金钱: 13510 两
威望: 2702 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5404 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-09-30
14楼  发表于: 2017-07-08 02:29
很好!很强大!
级别: 风云使者
UID: 43453
精华: 0
发帖: 2712
金钱: 84640 两
威望: 16928 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5424 分
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2017-09-24
15楼  发表于: 2017-07-08 07:28
越办越好~~~~~~~~~`
还是市郊好
级别: 风云使者
UID: 9845
精华: 0
发帖: 2737
金钱: 85200 两
威望: 17040 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5474 分
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2018-07-15
16楼  发表于: 2017-07-08 11:27
非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!
还是市郊好
级别: 风云使者
UID: 9845
精华: 0
发帖: 2737
金钱: 85200 两
威望: 17040 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5474 分
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2018-07-15
17楼  发表于: 2017-07-08 15:20
钻石恒久远,一颗就破产!.【
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go