• «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 2/3     Go
主题 : 关于tslib问题 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
级别: 新手上路
UID: 16072
精华: 0
发帖: 9
金钱: 45 两
威望: 9 点
贡献值: 0 点
综合积分: 18 分
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2010-11-05
10楼  发表于: 2010-03-15 17:02
通过交流学到了东西,不赖
级别: 新手上路
UID: 13462
精华: 0
发帖: 33
金钱: 165 两
威望: 33 点
贡献值: 0 点
综合积分: 66 分
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2018-02-08
11楼  发表于: 2010-03-22 15:12
怎么没人回答下我的问题了,我的TSLIB移植好一直因为开始的校准不好而没有用,
级别: 新手上路
UID: 12759
精华: 0
发帖: 4
金钱: 20 两
威望: 4 点
贡献值: 0 点
综合积分: 8 分
注册时间: 2010-01-12
最后登录: 2011-08-17
12楼  发表于: 2010-04-06 10:48
和这个TSLIB_TSDEVICE有关,我也遇到了一样的问题,改这个就解决了
级别: 新手上路
UID: 17261
精华: 0
发帖: 6
金钱: 30 两
威望: 6 点
贡献值: 0 点
综合积分: 12 分
注册时间: 2010-03-26
最后登录: 2011-06-10
13楼  发表于: 2010-04-24 22:13
我移植tslib1.4时也出现同样问题!
级别: 新手上路
UID: 21855
精华: 0
发帖: 5
金钱: 25 两
威望: 5 点
贡献值: 0 点
综合积分: 10 分
注册时间: 2010-05-22
最后登录: 2010-06-12
14楼  发表于: 2010-06-12 14:43
引用第2楼ragdoll于2009-11-24 18:19发表的  :
搞了一下午的strace,终于.....还是编译出错,每个版本的出错都不尽相同,搞LINUX开发的全是天才啊,不是人做的事啊!
强烈要求版总做一个mini2440上的strace,给大家用,哈哈哈.

什么意思?
新手一个,希望各位高手多多赐教!!!
级别: 新手上路
UID: 49529
精华: 0
发帖: 25
金钱: 125 两
威望: 25 点
贡献值: 0 点
综合积分: 50 分
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2013-11-01
15楼  发表于: 2011-11-14 22:31
mark 一下
从基础做起
级别: 禁止发言
UID: 133549
精华: 0
发帖: 2701
金钱: 13505 两
威望: 2701 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5402 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-07-08
16楼  发表于: 2017-07-06 23:02
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
级别: 风云使者
UID: 133552
精华: 0
发帖: 2682
金钱: 13410 两
威望: 2682 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5364 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-07-11
17楼  发表于: 2017-07-07 02:01
女人谨记:一定要吃好玩好睡好喝好,一但累死了,就别的女人花咱的钱,住咱的房,睡咱的老公,泡咱的男朋友,还打咱的娃.
级别: 风云使者
UID: 39598
精华: 0
发帖: 2713
金钱: 84685 两
威望: 16937 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5426 分
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2017-07-08
18楼  发表于: 2017-07-07 09:19
祝你快乐.
级别: 风云使者
UID: 133553
精华: 0
发帖: 2691
金钱: 13455 两
威望: 2691 点
贡献值: 0 点
综合积分: 5382 分
注册时间: 2017-07-06
最后登录: 2017-07-08
19楼  发表于: 2017-07-07 10:37
好啊,,不错、、、、
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 2/3     Go